Jak zvládnout přijímačky na SŠ

Cvičné testy

zde
Tento neoficiální web je věnovaný přípravě na přijímací zkoušky na střední školy i víceletá gymnázia.

Termíny přijímaček

čtyřleté obory

  • 1. a 2. řádný termín: 13. a 14. dubna 2023
  • 1. a 2. náhradní termín: 10. a 11. května 2023

šestileté obory

  • 1. a 2. řádný termín: 17. a 18. dubna 2023
  • 1. a 2. náhradní termín: 10. a 11. května 2023

osmileté obory

  • 1. a 2. řádný termín: 17. a 18. dubna 2023
  • 1. a 2. náhradní termín: 10. a 11. května 2023

Při uvedení dvou škol je pořadí, v jakém budeš dělat přijímačky, určeno právě tím, jak jsou školy seřazeny.

Do kdy podat přihlášku?

Pro 1. kolo přijímaček pro obory s talentovou zkouškou bylo nutné podat přihlášku do 30. listopadu 2022. Na obory vzdělání bez talentové zkoušky se přihláška podává do 1. března 2023. V prvním kole je možné podat nejvýše dvě přihlášky. V dalších kolech počet není omezený.

Jak vyplnit přihlášku?

Do přihlášky uchazeč vyplní osobní údaje, tedy jméno a příjmení, státní občanství, datum a místo narození, adresu trvalého bydliště a kontaktní údaje (e-mail a telefon), případně poznámku o tom, zda bude v příloze přihlášky také doporučení pro modifikaci podmínek přijímacích zkoušek. Do přihlášky se dále vyplní škola, na níž se uchazeč hlásí, to je tedy její název a adresa a také konkrétní obor (či zaměření) a jeho kód. Termín se nevyplňuje – termíny jsou určeny pořadím škol, jak jsou zapsány v přihlášce.

Součástí přihlášky je rovněž doložení klasifikace, což je možné udělat dvěma způsoby. Zaprvé je možnost na zadní stranu přihlášky klasifikaci opsat, nebo druhým možností je k přihlášce přiložit doklad nebo ověřenou kopii o vzdělání (tj. vysvědčení nebo výpis z vysvědčení). Jde o výsledky ze dvou posledních ročníků. V případě, že student ještě nedokončil poslední rok, uvádí jenom klasifikaci z prvního pololetí. Na čtyřletých oborech tedy dokládají klasifikaci z 8. a 9. třídy, na šestiletých oborech z 6. a 7. třídy a na osmiletých oborech ze 4. a 5. třídy.

 

Speciální podmínky

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na požádání o modifikaci přijímací zkoušky. V takovém případě je nutné společně s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Podle toho se rozhoduje o prodloužení časového limitu pro vyplnění testu.

Podmínky jsou upravené rovněž pro uchazeče, kteří dlouhodobě pobývali v zahraničí a kteří získali základní vzdělání jinde než v České republice. Takoví uchazeči mohou požádat o upuštění od skládání testu z českého jazyka a literatury. Znalost češtiny se ověřuje rozhovorem mezi uchazečem a učiteli dané školy. Studenti, kteří už nějakou dobu (i pouze část školního roku) navštěvovali školu na území ČR, tuto žádost podat ale nemohou. V současné době je toto aktuální především pro děti z Ukrajiny. Uchazeči z Ukrajiny mohou také podat žádost o konání zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

Uspěl jsem?

Na přijímačky máš pouze jeden pokus, proto se snaž vynaložit opravdu to největší úsilí. Ale neměj strach – se správnou přípravou to bude hračka. Některé školy následně při nenaplnění kapacity vyhlašují ještě druhé kolo, do něhož se taky můžeš přihlásit. Další možností je také podání odvolání, pokud si se svým výsledkem skončil pod čarou.

Jak se na přijímačky připravit?

Existuje několik možností. Tvé první kroky by určitě měly vést na webové stránky Cermatu a MŠMT, kde se dozvíš všechny aktuální a ověřené informace, nalezneš tam ale hlavně testy z minulých let. Doporučujeme ti také vyzkoušet si naše vzorové testy, které dodržují systém ostrých testů – tak se s nimi nejlépe seznámíš.

Co dělat, když se nemůžeš na zkoušky dostavit?

V případě, že náhle onemocníš nebo se ocitneš v jiné situaci, která ti znemožní se řádných termínů zúčastnit, musíš podat řediteli dané školy písemnou omluvu do tří dnů od konání testů. Pokud omluvu ředitel přijme, dostaneš pozvánku k náhradnímu termínu. Náhradní zkoušku pak musíš plnit nejpozději do 1 měsíce. Nezapomeň na to, že se uznávají pouze skutečně závažné a odůvodněné situace.

Přijímací řízení na střední školy je jednotné – pořádá ho Cermat a termíny a veškeré náležitosti s ním spojené určuje MŠMT. Proto ty nejaktuálnější informace se dozvíš vždy právě na jejich webových stránkách.

Scholastik s.r.o.
Lelekovice 755
664 31 Lelekovice
IČ: 14130823
DIČ: CZ14130823